Chu Kong Passenger Transport Company Limited

Home > News > Routes&Fares notice > Due to typhoon Wipha,the following routes between Hong Kong City and PRD will be canceled

Due to typhoon Wipha,the following routes between Hong Kong City and PRD will be canceled

2019-08-01

Dear Passenger,

 

Due to typhoon Wipha, the following routes between HK City(China Ferry Terminal & Hong Kong Macau Ferry Terminal)and PRD will be

cancelled as below.

 

31st  July

Routes

Departs from HK

Departs from PRD ports

Zhuhai Jiuzhou

14:30  15:30  16:30  17:45  19:30  20:30  21:30

13:00  14:00  15:00  16:00  16:50  18:00  19:00  20:00  21:30

Zhongshan

14:00  16:00  18:00  20:00

14:00  16:00  18:00  20:00

Shunde

15:20  18:00

11:00  15:00  18:00

Guangzhou

Lianhuashan

18:40 14:20

Guangzhou Nansha

15:00  16:30  18:40 13:00  15:00  16:50  18:15
Shekou Cruise Center 14:20  15:30  17:00  18:00  19:45 13:10 14:15 15:45  16:45  18:30

Jiangmen

11:30  18:15

08:15  15:00

Doumen

11:30

15:40

Gaoming

18:00

 

Heshan

18:00

 

 

1st  Aug

Routes

Departs from HK

Departs from PRD ports

Jiangmen

11:30  18:15

08:15  15:00

     Doumen      11:30      15:40
     Gaoming           08:00
     Heshan          08:30

Shunde

08:30

 

Zhuhai Jiuzhou 07:35 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:45 08:00 09:00 10:00 10:50 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00
      ZhongShan 08:00  08:30  
     Shekou Cruise Center 09:00  11:30 07:45  10:15

Guangzhou

Lianhuashan

12:00 08:20

Guangzhou

Nansha

08:30  11:00  12:00 09:00  10:30

 

 Chu Kong Passenger Transport Co., Ltd

Advance informationAdvance search>>

×
Notice

Account Registered

Confirm
× Forget Password